Trebate R1?

Ukoliko trebate R1 račun, molimo da prilkom procesa plaćanja označite da trebate R1 račun koji će Vam biti ispostavljen prema Vašem zahtjevu.