dekantiranjeŠto je dekantiranje?

Dekantirati dolazi od francuske riječi decanter što znači odtakati. Postupak dekantiranje je da se vino iz boce polako i pažljivo prelije u dekanter (veću staklenu posudu). Uobičajeno je da se vina starijih godišta dekantiraju kako bi se odvojila bistra tekućina od taloga koji nastaje vremenom.

Dva osnovna razloga za dekantiranje

Dakle dekantiranje ima prvenstveno zadaću odvojiti talog kako ne bi došlo do ulaska krutih čestica u usta. To zna jako iznenaditi onog koji pije. Potrebno je naglasiti da vinski talog nije nikakva negativna pojava – to su tartarati, soli vinske kiseline koji nastaju zato što vino u boci nije mrtva tekućina, ono i dalje „radi“.

U današnje vrijeme, kad se vina većinom filtriraju pa je taloga sve manje, važniji je drugi razlog dekantiranja. A to je - dati vinu da prodiše. Često se vina koja dulje stoje u boci "zatvore" i treba im dodir sa zrakom, oksidacija, kako bi se vino „otvorilo“ odnosno pokazalo sve svoje arome u punom svjetlu.

Koja vina treba dekantirati?

Dekantiraju se najčešće crna vina starijih godišta, ali je to dobro učiniti i sa bijelim starijim ili dugo maceriranim vinima.